Dołącz do nas

Real Estate Manager

Autor

Jest założycielem Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting), firmy doradczo- -szkoleniowej, działającej w obszarze szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej. Ma ponad 33 lata doświadczenia zawodowego. Jest autorem wielu artykułów zamieszczonych w czasopismach branżowych oraz w internecie. W swojej karierze zawodowej pracował w kilku organizacjach na stanowiskach menedżerskich. Od 2002 r. (jeszcze w okresie przedakcesyjnym) wykonywał dokumentacje aplikacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Od wielu lat prowadzi warsztaty szkoleniowe i szkolenia seminaryjne dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Do 31 grudnia 2018 r. przeszkolił 1754 osoby na 186 szkoleniach. Średnia ocena prowadzonych przez niego szkoleń wynosi 4,61 (średnia ocen z anonimowych ankiet uczestników szkoleń w skali 1–5). Przygotowuje projekty inwestycyjne dla wielu organizacji. W ostatnich latach wykonał wiele analiz dla projektów inwestycyjnych w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jako partner biznesowy fińskiej firmy Datapartner Oy wdraża w polskich organizacjach narzędzia IT do wykonywania analiz inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. Jest autorem programu InvestRealEstate wspomagającego inwestorów w wykonaniu analizy rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne