Dołącz do nas

Real Estate Manager

Wizja niedalekiej przyszłości

Zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki innowacyjności stanowi jeden z głównych filarów strategii rozwoju przedsiębiorstw, które mają ambicję, by osiągnąć sukces globalny. Takie działanie pozwala również wzbudzić zainteresowanie młodych pracowników, którzy oceniają rzeczywistość z perspektywy swojego smartfona. Przy rosnących inwestycjach w rozwój nowych technologii na świecie zmiany zachodzą coraz szybciej, niemalże z dnia na dzień. Zastanówmy się zatem, jak może wyglądać nasza najbliższa przyszłość i jakie jeszcze dziedziny naszego życia ulegną zmianie dzięki innowacjom pojawiającym się jak grzyby po deszczu? Jak zmieni się sposób komunikacji, podróży i pracy? 

W ciągu ostatnich 150 lat byliśmy świadkami prawdziwej rewolucji technologicznej. Główną motywacją innowacji i rozwoju od zawsze było przede wszystkim zaspokajanie określonych przez Abrahama Maslowa potrzeb niższego rzędu (takich jak przynależność do...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści

  • Negocjowanie i renegocjowanie komercyjnej umowy najmu – przewodnik dla najemcy (cz. XIII)

  • Usługi doradcze w branży utrzymania czystości

Podstawowy

Usługi doradcze w branży utrzymania czystości

Wiedza z zakresu cleaningu jest jak program antywirusowy – nieustannie należy ją aktualizować, inaczej staje się bezużyteczna. Dotyczy to zresztą kompetencji we wszystkich szybko rozwijających się dziedzinach gospodarki.