Dołącz do nas

Real Estate Manager

Autor Kreja Karina

Fit out – czy zawsze sprawia wiele problemów?

Jeśli tego nie zrobiliśmy, nasze kolejne działania mogą tylko w części zrekompensować popełnione błędy, a nawet dodatkowo utrudnić korzystanie z biura i wygenerować dodatkowe koszty. „Nadmierne przykładanie wagi do wskaźników wymiernych w postaci kwot często jest przyczyną nietrafnych decyzji, których konsekwencje ponosi się przez kilka lat. Każda decyzja jest prawidłowa, o ile została podjęta w sposób świadomy i uwzględnia ryzyka z nią związane” – tak kończono rozważania w poprzednim numerze na temat wynajęcia biura. Niestety, tym smutnym zdaniem powinniśmy rozpocząć opisywanie problematyki fit outów.

Prace adaptacyjne, nazywane w branży fit outem, to w zasadzie zwykłe prace budowlane, których sposób realizacji opisany został w prawie budowlanym i związanym z nim przepisami. Oznacza to, że prace te muszą spełniać wymogi norm, być prowadzone na podstawie prawidłowo przygotowanej dokumentacji, na warunkach okr...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści

Podstawowy

Usługi doradcze w branży utrzymania czystości

Wiedza z zakresu cleaningu jest jak program antywirusowy – nieustannie należy ją aktualizować, inaczej staje się bezużyteczna. Dotyczy to zresztą kompetencji we wszystkich szybko rozwijających się dziedzinach gospodarki.